Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2018

  JANUAR
- TOLSTI VRH
- SMUČANJE
  FEBRUAR
- ŽAVCARJEV VRH
  MAREC
- BEVKOV VRH
  APRIL
- MIRNA GORA
- SARDINIJA - ITALIJA
  MAJ
- GOLI VRH
  JUNIJ
- DRUŽINSKI IZLET
   ZA VSE GENERACIJE
- DRAŠKI VRH
  JULIJ
- TURSKA GORA
  AVGUST
- MANGART
  SEPTEMBER
- SMREKOVEC-RADUHA
   (2 dni)
  OKTOBER
- IZLET V NEZNANO
- ROBIJEV POHOD
  NOVEMBER
- KRAŠKI ROB-SOČERGA
  DECEMBER
- OSTROVRHARJEVA POT

Bilten društva

PD Nazarje je v soboto, 16. februarja, gostilo letno srečanje markacistov SMDO, ki ima sedež v Celju. Na srečanju se je zbralo preko sedemdeset markacistov iz planinskih društev SMDO, kot gosta sta bili prisotni predsednica SMDO Manja Rajh in načelnik Komisije za planinske poti PZS Igor Mlakar.


Nazarski planinci so markaciste pred uradnim srečanjem, ki je potekalo v gostišču Bohač, povabili na ogled razstave v Muzej Vrbovec. Nato so se zbrali v gostišču in prisluhnili naravovarstvenemu predavanju Marjana Denše. Sledil je pozdravni nagovor predsednika PD Marjana Ostruha in predstavnika Občine Nazarje, direktorja občinske uprave Sama Begiča. Ta je v svojem nagovoru pohvalil PD Nazarje in pri tem izpostavil pozitivno naravnanost društva, ki več kot zadovoljivo deluje v smeri povezovanja občanov Nazarij.

Sledilo je poročanje o minulem delu in planih Odbora za planinske poti (OPP) pri SMDO, oba poročila je podal vodja OPP Toni Žižmond. Žižmond je izpostavil lanske ugotovitve, da delo markacistov v večini ostaja prezrto, kljub temu, da v svojo dejavnost vlagajo zelo visoko število ur prostovoljnega dela. Ob predstavitvi delovnih načrtov za leto 2013 je še povedal, da bo delo OPP potekalo po ustaljenih tirnicah. Še naprej se bodo trudili za dobro sodelovanje z društvi in markacistom nudili pomoč tako pri licenčnem izpopolnjevanju kot pri njihovih akcijah.

Ob koncu je markaciste nagovoril še Igor Mlakar, ki je odgovarjal na poprej izrečena vprašanja in pobude. Uradnemu delu srečanja je sledil še družabni del s pogostitvijo, kjer so si markacisti še neformalno izmenjali marsikatero delovno izkušnjo.

Brez komentarjev.