Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2018

  JANUAR
- TOLSTI VRH
- SMUČANJE
  FEBRUAR
- ŽAVCARJEV VRH
  MAREC
- BEVKOV VRH
  APRIL
- MIRNA GORA
- SARDINIJA - ITALIJA
  MAJ
- GOLI VRH
  JUNIJ
- DRUŽINSKI IZLET
   ZA VSE GENERACIJE
- DRAŠKI VRH
  JULIJ
- TURSKA GORA
  AVGUST
- MANGART
  SEPTEMBER
- SMREKOVEC-RADUHA
   (2 dni)
  OKTOBER
- IZLET V NEZNANO
- ROBIJEV POHOD
  NOVEMBER
- KRAŠKI ROB-SOČERGA
  DECEMBER
- OSTROVRHARJEVA POT

Bilten društva

KRAJ TEKMOVANJA: občina Ljubno ob Savinji
ZBIRNO MESTO in ZAČETEK TEKMOVANJA: sobota, 13.4.2013, ob 8. uri v Radmirju na Gmajni


KATEGORIJE:
• A – učenci do vključno 6. razreda osnovne šole
• B – učenci od 7. do vključno 9. razreda osnovne šole.
• C – srednješolci (od 1. letnika srednje šole do vključno 18. leta)
• Č – mladina (od 19. leta do vključno 26. leta)
• D – člani (nad 27 let)
• E – starejši (člani nad 40 let)
• F – družine (najmanj eden od staršev in otroci do vključno zadnjega razreda osnovne šole)
• G – odprta (manj zahtevna, primerljiva s kategorijo B)
• H – odprta (zahtevna, primerljiva s kategorijama Č in D)
• I – odprta (srednje zahtevna, primerljiva s kategorijo C)

EKIPE:
Ekipe sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločene po spolu. Izjemoma in z dovoljenjem organizacijskega odbora lahko tekmuje ekipa le z dvema članoma.

POTREBNI TEHNIČNI in DRUGI PRIPOMOČKI:
Kompas, kotomer, šestilo, ravnilo, pisalo, kalkulator in piščalka.

PODATKI O KARTI:
Karta v merilu 1 : 25.000.

PREDVIDEN ZAKLJUČEK TEKMOVANJA:
Do 14. ure.

OPREMA TEKMOVALCEV:
Ekipe morajo biti primerno opremljene za gibanje po terenu ne glede na vremenske razmere. Vsem ekipam priporočamo planinsko obutev – za ekipe C,D,E planinska obutev obvezna in športno-planinska oblačila, ki naj pokrivajo celo telo.

PRAVILA:
Tekmovanje bo potekalo po pravilniku, ki ga je na predlog Odbora za orientacijo MK PZS Upravni odbor Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije sprejeldne 26. 9. 2012

IDENTIFIKACIJA TEKMOVALCEV:
Vsi tekmovalci morajo imeti s sabo planinsko izkaznico s plačano članarino za leto 2013.

OPOZORILO:
Vsako uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav za prenos govora med tekmovanjem bo organizator PD Ljubno ob Savinji smatral za hudo kršitev 25. člena pravil. V tem primeru sledi diskvalifikacija ekipe.

PRIJAVE:
Do vključno srede, 10. aprila 2013, na e-mail naslov brigita.vrckovnik@gmail.comali pisno na naslov
PD Ljubno ob Savinji
Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji

Tekmovanje poteka v vsakem vremenu, zato naj imajo ekipe v primeru slabše vremenske napovedi s sabo primerno zaščito pred dežjem.

V L J U D N O V A B L J E N I!

Brez komentarjev.