Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2020

  Januar
- Pohod na Tolsti vrh
- Družinsko smučanje
  Febuar
- Dobrča
  Marec
- Hleviška planina
  April
- Debela peč
- Otok Brač
  Maj
- Veliki Vrh-Mali Turn
- Srečanje planincev SMDO
  Junij
- Izlet za vse generacije
- Jerebica
  Julij
- Špik
  Avgust
- Visoki Kanin
  September
- Triglav (2 dni)
  Oktober
- Izlet v neznano
  November
- Ovčja gora
  December
- Martinova pot (Šmartno ob Paki)

Publikacije društva

Sobota, 19.10.2013, ob 8.00 uri v Gornjem Gradu pri osnovni šoli.


KRAJ TEKMOVANJA: Gornji Grad

ZBIRNO MESTO in ZAČETEK TEKMOVANJA: sobota, 19.10.2013, ob 8.00 uri v Gornjem Gradu pri osnovni šoli

KATEGORIJE:
• A – učenci do vključno 6. razreda osnovne šole
• B – učenci od 7. do vključno 9. razreda osnovne šole.
• C – srednješolci (od 1. letnika srednje šole do vključno 18. leta)
• Č – mladina (od 19. leta do vključno 26. leta)
• D – člani (nad 27 let)
• E – starejši (člani nad 40 let)
• F – družine (najmanj eden od staršev in otroci do vključno zadnjega razreda osnovne šole)
• G – odprta (manj zahtevna, primerljiva s kategorijo B)
• H – odprta (zahtevna, primerljiva s kategorijama Č in D)
• I – odprta (srednje zahtevna, primerljiva s kategorijo C)

EKIPE: Ekipe sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločene po spolu. Izjemoma in z dovoljenjem organizacijskega odbora lahko tekmuje ekipa le z dvema članoma.

POTREBNI TEHNIČNI in DRUGI PRIPOMOČKI: Kompas, kotomer, šestilo, ravnilo, pisalo, kalkulator in piščalka.

PODATKI O KARTI: Karta v merilu 1 : 25.000.

PREDVIDEN ZAKLJUČEK TEKMOVANJA: Do 14. ure.

OPREMA TEKMOVALCEV: Ekipe morajo biti primerno opremljene za gibanje po terenu ne glede na vremenske razmere. Vsem ekipam priporočamo planinsko obutev – za ekipe C, D, E planinska obutev obvezna in športno-planinska oblačila, ki naj pokrivajo celo telo.

PRAVILA: Tekmovanje bo potekalo po pravilniku, ki ga je na predlog Odbora za orientacijo MK PZS Upravni odbor Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije sprejel dne 26. 9. 2012

IDENTIFIKACIJA TEKMOVALCEV: Vsi tekmovalci morajo imeti s sabo planinsko izkaznico s plačano članarino za leto 2013.

OPOZORILO: Vsako uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav za prenos govora med tekmovanjem bo organizator PD Gornji Grad smatral za hudo kršitev 25. člena pravil. V tem primeru sledi diskvalifikacija ekipe.

PRIJAVE: Do vključno srede, 16. oktobra 2013, na email sabina.fale@gmail.com ali na telefon 031-452-318 (Sabina Fale)

Tekmovanje poteka v vsakem vremenu, zato naj imajo ekipe v primeru slabše vremenske napovedi s sabo primerno zaščito pred dežjem.

V L J U D N O V A B L J E N I!

Brez komentarjev.