Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2020

  Januar
- Pohod na Tolsti vrh
- Družinsko smučanje
  Febuar
- Dobrča
  Marec
- Hleviška planina
  April
- Debela peč
- Otok Brač
  Maj
- Veliki Vrh-Mali Turn
- Srečanje planincev SMDO
  Junij
- Izlet za vse generacije
- Jerebica
  Julij
- Špik
  Avgust
- Visoki Kanin
  September
- Triglav (2 dni)
  Oktober
- Izlet v neznano
  November
- Ovčja gora
  December
- Martinova pot (Šmartno ob Paki)

Publikacije društva

V petek, 17. junija, je bila v veliki dvorani Doma kulture Nazarje proslava v počastitev 70. obletnice ustanovitve
OF v Nazarjah in 20. obletnice samostojne Slovenije. Proslavo je organiziral Krajevni odbor ZB za vrednote NOB in ob tej priložnosti so Planinskemu društvu

Nazarje podelili priznanje z naslednjo obrazložitvijo:
Planinsko društvo Nazarje je zgled dobrega meddruštvenega sodelovanja. Člani tega društva se aktivno vključujejo v delovanje krajevne organizacije ZB pri ohranjanju tradicije NOB, predvsem pa pri vzdrževanju in očuvanju partizanskih grobov in spomenikov na Čreti. Več članov društva se je v preteklih letih včlanilo v Združenje borcev za vrednote NOB, kjer s svojim delovanjem pomembno krepijo Krajevno organizacijo ZB Nazarje.

Planinci se Krajevnemu odboru ZB za vrednote NOB iskreno zahvaljujemo za prejeto priznanje.

Brez komentarjev.