Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2018

  JANUAR
- TOLSTI VRH
- SMUČANJE
  FEBRUAR
- ŽAVCARJEV VRH
  MAREC
- BEVKOV VRH
  APRIL
- MIRNA GORA
- SARDINIJA - ITALIJA
  MAJ
- GOLI VRH
  JUNIJ
- DRUŽINSKI IZLET
   ZA VSE GENERACIJE
- DRAŠKI VRH
  JULIJ
- TURSKA GORA
  AVGUST
- MANGART
  SEPTEMBER
- SMREKOVEC-RADUHA
   (2 dni)
  OKTOBER
- IZLET V NEZNANO
- ROBIJEV POHOD
  NOVEMBER
- KRAŠKI ROB-SOČERGA
  DECEMBER
- OSTROVRHARJEVA POT

Bilten društva

V petek, 17. junija, je bila v veliki dvorani Doma kulture Nazarje proslava v počastitev 70. obletnice ustanovitve
OF v Nazarjah in 20. obletnice samostojne Slovenije. Proslavo je organiziral Krajevni odbor ZB za vrednote NOB in ob tej priložnosti so Planinskemu društvu

Nazarje podelili priznanje z naslednjo obrazložitvijo:
Planinsko društvo Nazarje je zgled dobrega meddruštvenega sodelovanja. Člani tega društva se aktivno vključujejo v delovanje krajevne organizacije ZB pri ohranjanju tradicije NOB, predvsem pa pri vzdrževanju in očuvanju partizanskih grobov in spomenikov na Čreti. Več članov društva se je v preteklih letih včlanilo v Združenje borcev za vrednote NOB, kjer s svojim delovanjem pomembno krepijo Krajevno organizacijo ZB Nazarje.

Planinci se Krajevnemu odboru ZB za vrednote NOB iskreno zahvaljujemo za prejeto priznanje.

Brez komentarjev.