Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2019

  JANUAR
- Pohod na Tolsti vrh
- Družinsko smučanje
  FEBRUAR
- Murovica – Cicelj
  MAREC
- Globočak – Čičer
  APRIL
- Hahlići
  MAJ
- Goli vrh
  JUNIJ
- Srednji vrh-Trupejevo podne-Vošca
- Tujina – Bosna
  JULIJ
- Visoki Kanin
  AVGUST
- Razor (2 dni)
  SEPTEMBER
- Tičarca – Zelnarca
  OKTOBER
- Izlet v neznano
- Robijev pohod
  NOVEMBER
- Levstikov pohod – od Litije do Čateža
  DECEMBER
- Kašna planina

Bilten društva

V petek, 17. junija, je bila v veliki dvorani Doma kulture Nazarje proslava v počastitev 70. obletnice ustanovitve
OF v Nazarjah in 20. obletnice samostojne Slovenije. Proslavo je organiziral Krajevni odbor ZB za vrednote NOB in ob tej priložnosti so Planinskemu društvu

Nazarje podelili priznanje z naslednjo obrazložitvijo:
Planinsko društvo Nazarje je zgled dobrega meddruštvenega sodelovanja. Člani tega društva se aktivno vključujejo v delovanje krajevne organizacije ZB pri ohranjanju tradicije NOB, predvsem pa pri vzdrževanju in očuvanju partizanskih grobov in spomenikov na Čreti. Več članov društva se je v preteklih letih včlanilo v Združenje borcev za vrednote NOB, kjer s svojim delovanjem pomembno krepijo Krajevno organizacijo ZB Nazarje.

Planinci se Krajevnemu odboru ZB za vrednote NOB iskreno zahvaljujemo za prejeto priznanje.

Brez komentarjev.