Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2018

  JANUAR
- TOLSTI VRH
- SMUČANJE
  FEBRUAR
- ŽAVCARJEV VRH
  MAREC
- BEVKOV VRH
  APRIL
- MIRNA GORA
- SARDINIJA - ITALIJA
  MAJ
- GOLI VRH
  JUNIJ
- DRUŽINSKI IZLET
   ZA VSE GENERACIJE
- DRAŠKI VRH
  JULIJ
- TURSKA GORA
  AVGUST
- MANGART
  SEPTEMBER
- SMREKOVEC-RADUHA
   (2 dni)
  OKTOBER
- IZLET V NEZNANO
- ROBIJEV POHOD
  NOVEMBER
- KRAŠKI ROB-SOČERGA
  DECEMBER
- OSTROVRHARJEVA POT

Bilten društva

Planinsko društvo Nazarje – 15 let

Leto 1999 je bilo za občino Nazarje nedvomno eno od prelomnih. Tisto leto so trije »srčni možje« ustanovili Planinsko društvo Nazarje, ki je v obdobju petnajstih let dobro razgibalo društveno življenje v občini in tudi širše.

Nazarski planinci smo dejavni in uspešni na številnih področjih planinske dejavnosti, od »klasičnih« planinskih izletov v domače in tuje gore, tudi na prave planinske ekspedicije v tuja gorstva se odpravljamo že nekaj let zapored, udeležujemo se planinskih orientacijskih tekmovanj, zelo radi na njih tudi zmagujemo, včasih kakšno tekmovanje tudi organiziramo. Vsako leto kolesarimo, se izobražujemo, vzgajamo mladi rod in gospodarimo s planinskim domom. Nenazadnje se je naša članica Simona Pogač (zaradi bolezni žal neuspešno) poskušala povzpeti na najvišji vrh našega planeta. Sodelujemo z društvi v občini.

Društvo se povezuje v Savinjski meddruštveni odbor planinskih društev in je seveda član Planinske zveze Slovenije. Tudi na tej ravni se naše delo vedno bolj pozna.

Aktivnosti v letu 2013

Leto 2013 smo začeli s tradicionalnimi planinskimi večeri, nizom potopisnih in drugih planinskih predavanj, s katerimi si krajšamo dolge zimske večere. V zimi 2012/2013 smo izvedli sedem predavanj, od tega štiri v letu 2013. Najbolj odmevno je bilo naravovarstveno predavanje Dušana Klenovška o pisanem svetu hribovskih travnikov.

Planinski vodniki so organizirali 14 društvenih izletov. Med njimi so trije tradicionalni. Prvi letni društveni pohod je vedno na Tolsti vrh. V maju obiščemo najvišjo točko naše občine, Goli vrh na Šavnicah, jeseni pa se odpravimo na »izlet v neznano«. V letu 2013 je bila najvišji vrh, na katerega smo se povzpeli organizirano, Špik nad Policami, bolj znan kot Montaž (2753 metrov), ki je drugi najvišji vrh Julijskih Alp.

Za planinsko popotovanje v tujini smo izbrali Romunijo. Po Karpatih in njihovem vznožju smo grizli kolena enajst dni, seveda ne ves čas. Tudi kulturne in zgodovinske znamenitosti smo si ogledali ter poklepetali z domačini. Romunščina je zabaven jezik, ki ob dobrem pivu hitro steče. Romunija, država, kjer so si naši predniki z delom v gozdovih služili kruh in od koder so prinesli gozdarska znanja o graditvi riž za spravilo lesa, je tudi nam kot vsaka tujina omogočila pogled vase.

Tako kot vsako leto smo se podali na kolesarsko pot Kolo prijateljstva, s pohodom in kolesarjenjem obeležili krajevni praznik, izvedli smučarski izlet v tujino, kresovali na Farbanci, se tretje leto pomerili na hitrostnem vzponu na Farbanco, ter izpeljali akcijo Kolesar – Pohodnik. Kar 3000 vzponov na Farbanco so skupaj opravili zagnanci, ki se potegujejo za primat v tej akciji. Z odmevno razstavo fotografij »Gore in voda« članov društva smo obeležili mednarodni dan gora, hkrati pa tudi 120 letnico organiziranega planinstva v Sloveniji in mednarodno leto voda. Glede na uspeh razstave som se odločili, da bo fotografska razstava tradicionalna.

Aktivni smo bili tudi v med društvenem sodelovanju. Organizirali smo zbor markacistov Savinjskega meddruštvenega odpora markacistov, kar je bil glede na veliko število udeležencev kar lep logistični zalogaj. Udeležili smo se različnih športnih in drugih srečanj in še bi lahko naštevali.

Dom planincev na Farbanci

Farbanca je središče društvene dejavnosti. Namenjena je druženju in izobraževanju, je izhodišče in cilj planinskih ali kolesarskih izletov, gorskih tekov ali sankaških spustov. Za marsikaterega rosno mladega planinca je vikend na Farbanci prva noč zunaj domače hiše in družine.

V letu 2013 se je društveno življenje še bolj izrazito kot ostala leta vrtelo okoli nje. V maju smo obeležili deseto obletnico delovanja doma. Slovesnosti smo dodali vrednost s številnimi aktivnostmi. Prisotnih je bilo 200 udeležencev, pridružil se nam je tudi predsednik Planinske zveze Slovenije.

Preko poletja so okoli doma brneli stroji ter zveneli krampi in lopate. Lotili smo se velike investicije – napeljave vodovoda do doma planincev. Kot se za prostovoljno društvo spodobi, so člani opravili preko 1100 ur, a brez strojev (70 ur) vendarle ni šlo. Za društvo je bila napeljava vodovoda velik zalogaj, ki bi ga ne zmoglo brez številnih prijateljev in podpornikov. Prva voda je pritekla iz pipe v oktobru.

Poudarjena skrb za mladi rod in nasledstvo

PD Nazarje je mlado planinsko društvo, zagotovo med najmlajšimi v državi, vendar ima veliko pokazati. Uspešnost našega društva temelji na dobri organiziranosti in transparentnosti, sodelovanju odsekov, odličnem obveščanju članstva preko spletne strani in oglasnih desk ter seveda na veliki številčnosti. V letu 2013 je društveno članarino plačalo kar 537 planincev. To pomeni, da je vsak peti občan član našega društva.

Velik poudarek dajemo delu s podmladkom, kar 106 otrok starosti do 15 let je vključenih v dva planinska krožka. Za njih smo organizirali zimski vikend na Menini in tradicionalni planinski vikend na Farbanci ter številne druge aktivnosti. Zelo je dejaven tudi Mladinski odsek Stonoga. Njihovi izleti so prežeti z energijo in radoživostjo. Žogobrc v visokogorju je za njih mala mal¨ca, zmaga na državnem planinskem orientacijskem tekmovanju pa potrditev dobrega dela. Zavedamo se, da društvo brez mladih hitro usahne, zato se trudimo biti mladim privlačno društvo. Prav tako skrbimo za kontinuirano delo v odsekih, vzgoja naslednika je nujna naloga vsakega načelnika.

Kaj bomo počeli letos?

Že pred občnim zborom, na katerem bomo sprejeli nova društvena pravila, smo spravili pod streho letošnje planinske večere in nekaj predpisanih izobraževanj ter prvi izlet.

Poleg temeljne dejavnosti, organiziranega obiskovanja gora in drugih tradicionalnih aktivnosti bomo v letu 2014 posebno skrb posvetili izobraževanju aktivistov, torej planinskih vodnikov, markacistov, mentorjev planinskih krožkov, gorskih stražarjev in varuhov narave. Mladim bomo predstavili sožitje gorskih kmetij z naravo, saj je letošnje leto mednarodno leto družinskega kmetovanja.

Žled ob svečnici je tudi nam pošteno zagodel in onemogočil prehodnost planinskih poti, za katere skrbimo. Uspeli smo že očistiti pot do Farbance, ostalih se bomo lotili ob primernem času.

Letos bomo odpotovali v gore vroče Makedonije, jeseni bomo obeležili ustanovitev društva.

Marijan Denša

Brez komentarjev.