Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2019

  JANUAR
- Pohod na Tolsti vrh
- Družinsko smučanje
  FEBRUAR
- Murovica – Cicelj
  MAREC
- Globočak – Čičer
  APRIL
- Hahlići
  MAJ
- Goli vrh
  JUNIJ
- Srednji vrh-Trupejevo podne-Vošca
- Tujina – Bosna
  JULIJ
- Visoki Kanin
  AVGUST
- Razor (2 dni)
  SEPTEMBER
- Tičarca – Zelnarca
  OKTOBER
- Izlet v neznano
- Robijev pohod
  NOVEMBER
- Levstikov pohod – od Litije do Čateža
  DECEMBER
- Kašna planina

Bilten društva

Varnosti na organiziranih akcijah društva, zlasti planinskih izletih, posvečamo pri našem društvu posebno pozornost. Za še boljše zagotavljanje varnosti smo pripravili Pravilnik o organiziranju in vodenju planinskih izletov.

Pravilnik o organiziranju in vodenju planinskih izletov
ureja
pravice, dolžnosti in odgovornosti društva, vodnikov in udeležencev
pri pripravi, organiziranju, vodenju in udeležbi na planinskih izletih, planinskih turah, pohodih, prireditvah in potovanjih, skratka akcijah, ki jih izvede društvo.
Preberite si ga!

Osnova je preventiva: pravilna izbira in dobra priprava ture, vključno z ogledno turo, predhodno opozorilo udeležencem o primerni pripravljenosti in opremi, dovolj veliko število vodnikov glede na zahtevnost ture in število udeležencev.

Seveda je na turi za sebe in sotovariše odgovoren prav vsak udeleženec ture – mora se držati navodil in opozoril vodnikov.

Dobra pripravljenost, primerna oprema, pravilno gibanje so njegova odgovornost in varnost, zato se morajo člani društva sami izobraževati, izpopolnjevati in informirati o varnem gibanju v gorah. To možnost imajo na naših planinskih večerih, kjer zagotavljamo tudi tovrstna predavanja.

Na vsaki naši turi je poudarek na spoštovanju in varstvu narave: preprečevanja erozije (opustitev ture v neprimernih razmerah, npr. blatne poti), plašenje živali (hrup, izogibanje zimovališčem in gnezdiščem), čimmanjši ogljični odtis (organiziran prevoz), neonesnaževanje voda, odnašanje svojih odpadkov v dolino, …

Za varnost morajo obiskovalci gora skrbeti tudi na “svojih” izletih.
Nihče ne želi doživeti nesreče v gorah. Če pa do nje že pride, je dobro poznati postopke pravilnega ravnanja.

Kako ravnati v primeru nesreče v gorah?

- Predvsem ostanite mirni, pomirite druge in ponesrečenca.
- Zavarujte ponesrečenca ter zaščitite sebe in druge.
- Ponesrečencu nudite prvo pomoč – v okviru svojih sposobnosti in znanj.
- Pokličiteo 112 z mobilnega telefona ali od najbližnje planinske koče.

Da boste vse to in še kaj opravili tako, kot je treba, se morate prej seznaniti s postopki, ki so opisani na spletni strani Gorske reševalne zveze Slovenije.  Tu najdete številna napotila o varnosti in zdravju v gorah.

Brez komentarjev.