Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2019

  JANUAR
- Pohod na Tolsti vrh
- Družinsko smučanje
  FEBRUAR
- Murovica – Cicelj
  MAREC
- Globočak – Čičer
  APRIL
- Hahlići
  MAJ
- Goli vrh
  JUNIJ
- Srednji vrh-Trupejevo podne-Vošca
- Tujina – Bosna
  JULIJ
- Visoki Kanin
  AVGUST
- Razor (2 dni)
  SEPTEMBER
- Tičarca – Zelnarca
  OKTOBER
- Izlet v neznano
- Robijev pohod
  NOVEMBER
- Levstikov pohod – od Litije do Čateža
  DECEMBER
- Kašna planina

Bilten društva

Vabimo vas na planinski večer, predavanje dr. Petra Skoberneta o Triglavskem narodnem parku: Ali je Zlatorog res zapustil kraljestvo Triglava?
Predavanje bo v sredo, 27. januarja ob 18.05 v gostišču Grad Vrbovec v Nazarjah.

Ob pomembnem sporočilu zgodbe o Zlatorogu se bomo sprehodili po Triglavskem narodnem parku.
Spoznavali bomo drobce njegovih značilnosti, nekoliko pokukali v preteklost in tvegali pogled v prihodnost.


Predavatelj, doc. dr. Peter Skoberne, univ. dipl. biolog,
ima več kot 30 let delovnih izkušenj na področju varstva narave.

Pridobil si jih je z delom na

 • Zavodu RS za spomeniško varstvo;
 • Zavodu RS za varstvo naravne in kulturne dediščine;
 • Upravi RS za varstvo narave;
 • Agenciji RS za okolje;
 • Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, direktoratu za okolje, sektorju za ohranjanje narave.
 • Javnem zavodu Triglavski narodni park, kot v. d. direktorja v obdobju 2013-2015.

Dejaven je na področju ohranjanja rastlinskih vrst, zgodovine varstva narave, metod varstva in Nature 2000. Sodeluje v različnih strokovnih mednarodnih organizacijah.

Bil je načelnik Komisije za gorsko stražo in varstvo gorske narave pri PZS in inštruktor varstva gorske narave. Izvajal je strokovno izobraževanje gorskih stražarjev in varuhov gorske narave. Sedaj skrbi za strokovno usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov.

Leta 1976 je prejel študentsko Prešernovo nagrado, leta 1989 pa mu je Prirodoslovno društvo Slovenije podelilo priznanje Angele Piskernik za publicistično dejavnost na področju varstva narave. Leta 2001 je opravil doktorat znanosti.

Predava varstvo narave na Univerzi v Mariboru in na VŠVO v Velenju.

Veliko pozornosti posveča publicistični dejavnosti, ob strokovnih delih je objavil mnogo poljudnoznanstvenih prispevkov v različnih revijah, predvsem v Sloveniji (Naša družina, Gea, Rodna gruda, Proteus), nekaj pa tudi v tujini.

Med drugim je avtor naslednjih del:

 • Sto naravnim znamenitosti Slovenije (Prešernova družba, 1988);
 • Zavarovane rastline v Sloveniji (več izdaj, nemški in angleški prevod);
 • Triglavski narodni park (Cankarjeva založba, 1989, prevod v angleščino 1991);
 • Naravne znamenitosti Slovenije (soavtorstvo z Vladimirom Habjanom, Sidarta, 2001).
 • Gorsko cvetje Slovenije (soavtorstvo z Vladom Ravnikom, Sidarta)

Ima urejen fotografski arhiv z okoli 90.000 posnetki o Sloveniji in njenih naravnih znamenitostih in rastlinah. Iz tega arhiva črpa za objave in številna predavanja doma in v tujini o pomenu varstva narave v Sloveniji.

.

Brez komentarjev.