Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2019

  JANUAR
- Pohod na Tolsti vrh
- Družinsko smučanje
  FEBRUAR
- Murovica – Cicelj
  MAREC
- Globočak – Čičer
  APRIL
- Hahlići
  MAJ
- Goli vrh
  JUNIJ
- Srednji vrh-Trupejevo podne-Vošca
- Tujina – Bosna
  JULIJ
- Visoki Kanin
  AVGUST
- Razor (2 dni)
  SEPTEMBER
- Tičarca – Zelnarca
  OKTOBER
- Izlet v neznano
- Robijev pohod
  NOVEMBER
- Levstikov pohod – od Litije do Čateža
  DECEMBER
- Kašna planina

Bilten društva

V petek, 16 marca 2012, je v prostorih Kulturnega doma Nazarje potekal 13. občni zbor Planinskega društva Nazarje. Kot vsa leta doslej, je bila tudi letos udeležba zelo velika. Za otvoritev in za prijetno vzdušje so poskrbeli mladi planinci osnovne šole Šmartno ob Dreti z lepim kulturnim programom.


Iz poročil predsednika, blagajnika in vseh načelnikov odsekov je bilo razvidno, da je društvo skozi vse leto uspešno delovalo. Ker pa je bilo letos volilno leto, je bilo treba izvoliti novo vodstvo. Glede na uspešno delo dosedanjega vodstva in odsekov, ni bilo težko izvoliti novih kandidatov. Vsi udeleženci občnega zbora so soglasno sprejeli predlagane kandidate.

Tako je novi predsednik društva postal Marjan Ostruh. Pred koncem zbora smo našim mladim planincem podelili zaslužene nagrade za akcijo Mladega planinca, vodnikom zaslužena priznanja za minulo delo, najbolj vztrajnim pohodnikom na Goli vrh spominske značke, dvema zaslužnima članoma pa bronasti znak PZS. Ob tej priložnosti smo bivšemu predsedniku in Zaliki podelili darila za njuno delo v minulem mandatu.

Prisotne je pozdravila tudi županja in predstavniki drugih društev, ki so izrekli pohvalo za naše opravljeno delo. Po zaključku občnega zbora je sledilo družabno srečanje.

Brez komentarjev.