Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2018

  JANUAR
- TOLSTI VRH
- SMUČANJE
  FEBRUAR
- ŽAVCARJEV VRH
  MAREC
- BEVKOV VRH
  APRIL
- MIRNA GORA
- SARDINIJA - ITALIJA
  MAJ
- GOLI VRH
  JUNIJ
- DRUŽINSKI IZLET
   ZA VSE GENERACIJE
- DRAŠKI VRH
  JULIJ
- TURSKA GORA
  AVGUST
- MANGART
  SEPTEMBER
- SMREKOVEC-RADUHA
   (2 dni)
  OKTOBER
- IZLET V NEZNANO
- ROBIJEV POHOD
  NOVEMBER
- KRAŠKI ROB-SOČERGA
  DECEMBER
- OSTROVRHARJEVA POT

Bilten društva

V petek, 16 marca 2012, je v prostorih Kulturnega doma Nazarje potekal 13. občni zbor Planinskega društva Nazarje. Kot vsa leta doslej, je bila tudi letos udeležba zelo velika. Za otvoritev in za prijetno vzdušje so poskrbeli mladi planinci osnovne šole Šmartno ob Dreti z lepim kulturnim programom.


Iz poročil predsednika, blagajnika in vseh načelnikov odsekov je bilo razvidno, da je društvo skozi vse leto uspešno delovalo. Ker pa je bilo letos volilno leto, je bilo treba izvoliti novo vodstvo. Glede na uspešno delo dosedanjega vodstva in odsekov, ni bilo težko izvoliti novih kandidatov. Vsi udeleženci občnega zbora so soglasno sprejeli predlagane kandidate.

Tako je novi predsednik društva postal Marjan Ostruh. Pred koncem zbora smo našim mladim planincem podelili zaslužene nagrade za akcijo Mladega planinca, vodnikom zaslužena priznanja za minulo delo, najbolj vztrajnim pohodnikom na Goli vrh spominske značke, dvema zaslužnima članoma pa bronasti znak PZS. Ob tej priložnosti smo bivšemu predsedniku in Zaliki podelili darila za njuno delo v minulem mandatu.

Prisotne je pozdravila tudi županja in predstavniki drugih društev, ki so izrekli pohvalo za naše opravljeno delo. Po zaključku občnega zbora je sledilo družabno srečanje.

Brez komentarjev.