Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2019

  JANUAR
- Pohod na Tolsti vrh
- Družinsko smučanje
  FEBRUAR
- Murovica – Cicelj
  MAREC
- Globočak – Čičer
  APRIL
- Hahlići
  MAJ
- Goli vrh
  JUNIJ
- Srednji vrh-Trupejevo podne-Vošca
- Tujina – Bosna
  JULIJ
- Visoki Kanin
  AVGUST
- Razor (2 dni)
  SEPTEMBER
- Tičarca – Zelnarca
  OKTOBER
- Izlet v neznano
- Robijev pohod
  NOVEMBER
- Levstikov pohod – od Litije do Čateža
  DECEMBER
- Kašna planina

Bilten društva

Orientacija pomeni ugotavljanje svojega položaja na terenu in ustrezno določitev nadaljevanja gibanja. Srečujemo jo v vsakdanjem življenju, na različnih poteh in v obliki športne dejavnosti. Predstavlja skupek znanj, izkušenj in uporabe tehničnih naprav. Kot sestavni del svoje dejavnosti jo prepoznava in v svoj program vključuje Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije, ki že več kot petdeset let spodbuja udejanjanje mladih in odraslih na planinskih orientacijskih tekmovanjih.

Značilnost planinske orientacije je, da poteka po hribovitem terenu in tekmovalce usposablja za varno gibanje v gorskem svetu. Od preostalih oblik se planinska orientacija razlikuje v tem, da je pri udeležencih preverjano tudi planinsko znanje in veščine (izdelava vozlov, poznavanje gorstev, rastlinstva in živalstva). Ekipno tekmovanje se je v drugi polovici devetdesetih iz Savinjske doline razširilo na vso Slovenijo in danes poteka v osmih področnih ligah, ter šestih tekmovalnih kategorijah. Tekme so priložnost za spoznavanje redkeje obiskane gorske okolice in izmenjavo izkušenj med planinskimi društvi.

Vrhunec celoletnega udejstvovanja je Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT), kjer običajno nastopi od 65 do 80 najboljših ekip oziroma okoli 200 tekmovalcev. K pripravi letošnjega SPOT-a, ki bo potekal 12. in 13. maja v okolici Nazarij in Mozirja, so pristopila planinska društva Velenje, Šoštanj, Vinska Gora, Mozirje, Rečica ob Savinji in Nazarje, ki tudi sicer sodelujejo pri pripravi tekmovanj v področni ligi Smrekovec. Dodatno gradivo, kateremu tekmovalci vsako leto posvetijo še dodatno pozornost, bo tokrat povezano z varovanjem gozda in gorske narave, za kar je eden najlepših zgledov prav območje na katerem bo tekmovanje potekalo. Udeležencem želimo varen korak, radovedneže pa vabimo, da si dogodek ogledajo pobližje.

Brez komentarjev.