Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2017

  JANUAR
- Pohod na Tolsti vrh
  FEBRUAR
- Slavnik
  MAREC
- Janževski vrh (Pohorje)
  APRIL
- Potoška gora
  MAJ
- Elba - Italija
- Goli vrh
  JUNIJ
- Izlet za vse generacije
- Jezerski Stog
  JULIJ
- Visoka Ponca
  AVGUST
- Krn (2 dni)
- Srbija
  SEPTEMBER
- Grintavec
  OKTOBER
- Izlet v neznano
- Robijev pohod
  NOVEMBER
- Virnikov Grintavec
  DECEMBER
- Dobrovlje

Bilten društva

Vabimo vas na praznik krajevne skupnosti Kokarje.
Prireditev, LONČARSKI PRAZNIK, bo na Lazah v soboto, 20. 5. 2017.

Aktivnosti:

..9.00 – pohod po lončarski poti »POD KOKARSKIM KLOBUKOM«, PD Nazarje
13.00 – kulturni program, lončarska razstava, delavnice in druženje generacij
15.00 – športni program – balinanje, DU Nazarje

Veselimo se srečanja z vami.
Odbor KS Kokarje

Brez komentarjev.