Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2019

  DECEMBER
- Kašna planina

Publikacije društva

V soboto, 9. marca 2018 smo v Domu kulture Nazarje izvedli 19. občni zbor društva.

Za uvod so mladi člani planinskega krožka pod budnim očesom mentoric izvedli prijeten kulturni program.

Predsednik, gospodar in načelniki odsekov so  predstavili opravljeno delo v preteklem letu ter program za letošnje. Tudi na finančno poročilo in načrt nismo pozabili, predstavil ga je kar predsednik.

Predsednik nadzornega odbora je poročal, da je finančno poslovanje potekalo v redu ter pohvalil delo vseh aktivnih članov, ki se trudijo, da se društvo razvija in raste. Častno razsodišče je bilo tudi lani brez dela. Zato prisotnim članom poročil in programov ni bilo težko potrditi soglasno.

Sledila je podelitev priznanj, prvi na vrsti so bili kot vedno najmlajši, nato so sledili “ta večji”. Predsednik se je še posebej zahvalil vsem skupinam in posameznikom, ki iz ozadja skrbijo  za delovanje društva, npr. skupina, ki vestno pobira članarino.

Kar 545 nas je bilo včlanjenih lansko leto. Glede na to je bila udeležba na zboru kar skromna, le 80 najzveštejših nas je naštela verifikacijska komisija.

Razveseljivo veliko je bilo število gostov, predstavnikov sosednjih planinskih in domačih (občinskih) društev, z županom na čelu. Kar 12 govorcev smo našteli, ki so nam namenili pozdrave svojega članstva.

Sledil je še družabni del ob trdnih in tekočih dobrotah s kulturnim pridihom razstave fotografij naših članov.

foto: Tatiana Golob

Brez komentarjev.