Farbanca – dežurstva

Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Publikacije društva

Članstvo v PD oz. članstvo v PZS prinaša številne ugodnosti:

- pridobite pravico do udeležbe pri društvenih aktivnostih
- zavarovanje v gorah
- popust v planinskih kočah v Sloveniji in tujini
- cenejša naročnina na Planinski vestnik in
- razni drugi popusti

Postanite član ali podaljšajte članarino in tako podprite društvene aktivnosti, vzdrževanje planinskih poti in razvoj planinske kulture.

Več o tem si lahko preberete tukaj: https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=2

Kako podaljšati članstvo / se včlaniti?

Načini včlanitve:

1. Osebno v društveni pisarni na Savinjski cesta 4 3331 Nazarje, (po predhodnem dogovoru). Zaradi COVID situacije je število ljudi omejeno – skladno z navodili NIJZ. Za kakršna koli druga vprašanja smo dosegljivi na e-mail pd.nazarje@gmail.com in golob.dean@gmail.com, ter na telefonsko številko 00386 (0)40 470 857 (Dean).

2. Z nakupom v spletni trgovini in nakazilom na bančni račun društva (UPN nalog) – članski material vam pošljemo po pošti.

3. Če bi radi plačali s plačilno kartico (živite izven EU), priporočamo PZS portal (clanarina.pzs.si) – pri izbiri društva uporabite PD Nazarje. Pozor – v tem primeru društvene publikacije “Program aktivnosti” ne prejmete, saj članarino v imenu PD urejajo na PZS.

4. na bencinskih servisih Petrol v Sloveniji, le v času poletne sezone, potrebna je naknadna aktivacija z vpisom podatkov člana preko strani clanarina.pzs.si.

PREGLEDNICA ČLANARINE PZS V PD NAZARJE

Vrsta in višina članarine PZS 2021
v PD Nazarje

Osnovna članarina
(
brez družinskega popusta)

Članarina
z družinskim popustom

A

58,00 €

A/d

53,00

B

26,00 €

B/d

22,00

B1

19,00 €

-

19,00

S+Š

17,00 €

S+Š/d

15,00 €

P+O

7,00 €

P+O/D

6,00 €

INTERNA

9,00 €

INTER./otroci

4,00 €

DRUŠTVENA (INTERNA) ČLANARINA:

Interna članarina PD Nazarje 2020: odrasli 9,00 €, otroci 4,00 €.

Člani društva, ki imajo plačano samo interno članarino, nimajo urejenega zavarovanja in ne drugih ugodnosti članarine PZS. Koristijo lahko samo ugodnosti našega društva.

Vrste (kategorije) članstva PZS*:

A        polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti
B        polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti
B1      polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

S+Š    srednješolec ali aseba s statusom študenta do vključno 26. leta starosti
P+O    predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik
IN    oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnost

Družinski popust:
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!

Koristne povezave:

Vrste članstva, cenik ter seznam ugodnosti.

Zavarovanje članov PZS

Prijava nezgode