Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2020

  Januar
- Pohod na Tolsti vrh
- Družinsko smučanje
  Febuar
- Dobrča
  Marec
- Hleviška planina
  April
- Debela peč
- Otok Brač
  Maj
- Veliki Vrh-Mali Turn
- Srečanje planincev SMDO
  Junij
- Izlet za vse generacije
- Jerebica
  Julij
- Špik
  Avgust
- Visoki Kanin
  September
- Triglav (2 dni)
  Oktober
- Izlet v neznano
  November
- Ovčja gora
  December
- Martinova pot (Šmartno ob Paki)

Publikacije društva

Občni zbor društva:

• Občni zbor je najvišji organ društva.
• Sestavljajo ga vsi člani.
• Načeloma se sestaja enkrat letno (redno občni zbor).
• Zadnji, 21. redni občni zbor PD Nazarje je potekal od 22. do 25. maja 2020.
.. (zaradi preprečevanja širjenja epidemije je bil izveden na daljavo – glasovanje preko e-pošte)

Upravni odbor:

• David Ermenc – predsednik
• Sandi Grudnik – podpredsednik
• Martina Zakrajšek – tajnica
• Matej  Purnat – blagajnik
• Marjan Ostruh – gospodar in načelnik gospodarskega odseka
• Vera Slokan -  načelnica vodniškega odseka (VO)
• Edo Golob – načelnik odseka za planinske poti (OPP)
• Alja Denša – načelnica mladinskega odseka (MO) Stonoga
• Marijan Denša – načelnik odseka za varstvo gorske narave (OVGN)
• Stanka Bastl – voljena članica
• Dean Golob – voljen član
• Manica Hudales – voljena članica
Jure Krajner – voljen član
Nadzorni odbor:

• Jure Zakrajšek – predsednik
• Dušan Bastl
• Bojan Golob

Častno razsodišče:

• Zora Štrucl – predsednica
• Jože Poznič
• Srečo Uzar

.

Strokovni kadri društva:

Planinski vodniki (vodniki PZS):

Kategorija A

• Patricija Ostruh
• Marcel Rajgl

Kategorija AB

• Lucija Grudnik
• Primož Jelšnik
• Srečo Uzar

Kategorija AD

• Stanka Bastl
• Martin Štiglic

Kategorija ABD

• Bojan Golob
• Sandi Grudnik
• Marjan Ostruh
• Jože Poznič – Joco
• Vera Slokan – načelnica odseka
• Miran Vratanar

Mentorji planinskih skupin:

• Manica Hudales – planinski krožek OŠ Nazarje – razredna stopnja
• Biserka Krušlin – planinski krožek vrtca  Nazarje – skupina Oblački
• Lidija Slapnik – planinski krožek podružnične šole Šmartno ob Dreti
• Primož Jelšnik – planinski krožek razredne stopnje, vodnik PZS (A ktg.)

Markacisti:

Marko Breznik
• Štefan Brinovšek
• Edo Golob – načelnik
• Jurij Krajner
• Roman Perger
• Joco Poznič
• Nani Praznik (Muškrca)

Člani odseka za varstvo gorske narave:

• Marko Breznik – gorski stražar, markacist
• Alja Denša – varuhinja gorske narave
• Marijan Denša – varuh gorske narave, načelnik
• Marjan Gračner – planinski aktivist
• Zdenka Gračner – planinska aktivistka
• Manica Hudales – mentorica planinskega krožka
• Milan Matko – gorski stražar
• Tatjana Mohorčič – gorska stražarka
• Alenka Krajnc – varuhinja gorske narave, namestnica načelnika
• Vida Pajk – članica

Člani gospodarskega odseka:

• Marko Breznik
• Štefan Brinovšek
• Bojan Golob
Marjan Ostruh – načelnik, gospodar