Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2019

  JANUAR
- Pohod na Tolsti vrh
- Družinsko smučanje
  FEBRUAR
- Murovica – Cicelj
  MAREC
- Globočak – Čičer
  APRIL
- Hahlići
  MAJ
- Goli vrh
  JUNIJ
- Srednji vrh-Trupejevo podne-Vošca
- Tujina – Bosna
  JULIJ
- Visoki Kanin
  AVGUST
- Razor (2 dni)
  SEPTEMBER
- Tičarca – Zelnarca
  OKTOBER
- Izlet v neznano
- Robijev pohod
  NOVEMBER
- Levstikov pohod – od Litije do Čateža
  DECEMBER
- Kašna planina

Bilten društva

Člani PD Nazarje potrjujejo in uveljavljajo svoje članstvo v društvu s plačilom članarine (članarine PZS ali interne članarine).

UGODNOSTI  ČLANSTVA V PZS:
Članarina PZS prinaša članom PD posebne ugodnosti:

- zavarovanja
v gorah;
- popusti v kočah v Sloveniji in v tujini;
- popusti pri pogodbenih partnerjih PZS pri nakupu planinske in druge opreme, vstopninah idr.

Katere in kakšne so, si poglejte na spletni strani PZS članstvo ali na tej pregledni povezavi PZS:
Vrste članstva, cenik ter seznam ugodnosti.

Videli boste, da je seznam zelo dolg in da si ga velja večkrat ogledati!

TRAJANJE ČLANSTVA:
Članstvo traja od dneva včlanitve (plačilo članarine in nalepitev znamke na izkaznico) do 31. januarja naslednje leto.

Za neprekinjeno zavarovanje morajo člani poravnati članarino PZS do 31. januarja naslednjega leta.

Pri plačilu po 31. januarju začne zavarovalno kritje veljati ob 24.00 istega dne, kot je bil član vnešen v “Navezo”.

Višino  članarin v PD Nazarje za leto 2019 je sprejel upravni odbor društva na 6. seji dne 18. decembra 2018.
Tudi za leto 2019 se je odločil za ugodnejšo članarino, kot jo je predlagala PZS
v vseh vrstah (kategorijah) članstva, razen v kategoriji A.

Članarina PZS se je povečala za 1 €, ki ga člani namenjamo za gradnjo novega Kocbekovega doma na Korošici. Interna članarina se ne poveča.

PREGLEDNICA ČLANARINE PZS V PD NAZARJE 2019:

Vrsta in višina članarine PZS 2019
v PD Nazarje

Osnovna članarina
(
brez družinskega popusta)

Članarina
z družinskim popustom

A

56,00 €

A/d

51,00

B

24,00 €

B/d

20,00

B1

17,00 €

-

-

S+Š

15,00 €

S+Š/d

12,00 €

P+O

7,00 €

P+O/D

6,00 €

IN

7,00 €

IN/d

6,00 €

DRUŠTVENA (INTERNA) ČLANARINA:

Interna članarina PD Nazarje 2019: odrasli 8,00 €, otroci 4,00 €.

Člani društva, ki imajo plačano samo interno članarino, nimajo urejenega zavarovanja in ne drugih ugodnosti članarine PZS. Koristijo lahko samo ugodnosti našega društva.

Vrste (kategorije) članstva PZS*:

A        polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti
B        polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti
B1      polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

S+Š    srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti
P+O    predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik
IN    oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnost

Družinski popust:
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!

Koristne povezave:

Vrste članstva, cenik ter seznam ugodnosti.

Zavarovanje članov PZS

Prijava nezgode