Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2017

  JANUAR
- Pohod na Tolsti vrh
  FEBRUAR
- Slavnik
  MAREC
- Janževski vrh (Pohorje)
  APRIL
- Potoška gora
  MAJ
- Elba - Italija
- Goli vrh
  JUNIJ
- Izlet za vse generacije
- Jezerski Stog
  JULIJ
- Visoka Ponca
  AVGUST
- Krn (2 dni)
- Srbija
  SEPTEMBER
- Grintavec
  OKTOBER
- Izlet v neznano
- Robijev pohod
  NOVEMBER
- Virnikov Grintavec
  DECEMBER
- Dobrovlje

Bilten društva

Člani PD Nazarje potrjujejo in uveljavljajo svoje članstvo v društvu s plačilom članarine (članarine PZS ali interne članarine).

UGODNOSTI  ČLANSTVA V PZS:
Članarina PZS prinaša članom PD posebne ugodnosti (zavarovanja, popusti v kočah, popusti pri pogodbenih partnerjih PZS idr.).
Katere in kakšne so, si poglejte na spletni strani PZS članstvo ali na tej pregledni povezavi.

TRAJANJE ČLANSTVA:
Članstvo traja od dneva včlanitve (plačilo članarine) do 31. januarja naslednje leto.

Za neprekinjeno zavarovanje morajo člani poravnati članarino PZS do 31. januarja naslednjega leta.

PREGLEDNICA ČLANARINE PZS V PD NAZARJE  2017:

Vrsta in višina članarine PZS 2017

Osnovna članarina
(
brez družinskega popusta)

Članarina
z družinskim popustom

A

55,00 €

A/d

50,00

B

23,00 €

B/d

19,00

B1

16,00 €

-

-

S+Š

14,00 €

S+Š/d

11,00 €

P+O

6,00 €

P+O/D

5,00 €

OPP

6,00 €

OPP/d

5,00 €

DRUŠTVENA (INTERNA) ČLANARINA:

Interna članarina PD Nazarje 2017: odrasli 8,00 €, otroci 4,00 €.

Člani društva, ki imajo plačano samo interno članarino, nimajo urejenega zavarovanja in ne drugih ugodnosti članarine PZS. Koristijo lahko samo ugodnosti našega društva.

Višino  članarin za leto 2017 je sprejel upravni odbor društva na seji 18. novembra 2016.
Tudi za leto 2017 se je odločil za ugodnejšo članarino, kot jo je predlagala PZS v vseh vrstah (kategorijah) članstva, razen v kategoriji A.

Vrste (kategorije) članstva PZS*:

A        polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti
B        polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti
B1      polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

S+Š    srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti
P+O    predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik
OPP    oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnost

Družinski popust:
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!

Dokumenti:

ČLANARINA PZS 2017 Navodilo za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov

01-NEZ-01_08.Splošni pogoji za nez. zav. oseb (1)
01-ZZTA-0113_slo_ang_15 12 2013 (1)
02-NEZ-10_08.Posebni pogoji za nez. zav. članov društev (2)

Prijava_nezgode-obrazec.pdf

OBR-RZP-114_Prijava_škode_iz_odgovornosti
OBR-RZP-115_Odškodninski_zahtevek
OBR-RZP-116_Odškodninski_zahtevek_NEM