Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2018

  JANUAR
- TOLSTI VRH
- SMUČANJE
  FEBRUAR
- ŽAVCARJEV VRH
  MAREC
- BEVKOV VRH
  APRIL
- MIRNA GORA
- SARDINIJA - ITALIJA
  MAJ
- GOLI VRH
  JUNIJ
- DRUŽINSKI IZLET
   ZA VSE GENERACIJE
- DRAŠKI VRH
  JULIJ
- TURSKA GORA
  AVGUST
- MANGART
  SEPTEMBER
- SMREKOVEC-RADUHA
   (2 dni)
  OKTOBER
- IZLET V NEZNANO
- ROBIJEV POHOD
  NOVEMBER
- KRAŠKI ROB-SOČERGA
  DECEMBER
- OSTROVRHARJEVA POT

Bilten društva

Člani PD Nazarje potrjujejo in uveljavljajo svoje članstvo v društvu s plačilom članarine (članarine PZS ali interne članarine).

UGODNOSTI  ČLANSTVA V PZS:
Članarina PZS prinaša članom PD posebne ugodnosti:

- zavarovanja
v gorah;
- popusti v kočah v Sloveniji in v tujini;
- popusti pri pogodbenih partnerjih PZS pri nakupu planinske in druge opreme, vstopninah idr.

Katere in kakšne so, si poglejte na spletni strani PZS članstvo ali na tej pregledni povezavi PZS:
Vrste članstva, cenik ter seznam ugodnosti.

Videli boste, da je seznam zelo dolg in da si ga velja večkrat ogledati!

TRAJANJE ČLANSTVA:
Članstvo traja od dneva včlanitve (plačilo članarine in nalepitev znamke na izkaznico) do 31. januarja naslednje leto.

Za neprekinjeno zavarovanje morajo člani poravnati članarino PZS do 31. januarja naslednjega leta.

Pri plačilu po 31. januarju začne zavarovalno kritje veljati ob 24.00 istega dne, kot je bil član vnešen v “Navezo”.

Višino  članarin v PD Nazarje za leto 2018 je sprejel upravni odbor društva
na seji 21. novembra 2017.
Tudi za leto 2018 se je odločil za ugodnejšo članarino, kot jo je predlagala PZS
v vseh vrstah (kategorijah) članstva, razen v kategoriji A.

PREGLEDNICA ČLANARINE PZS V PD NAZARJE  2018:

Vrsta in višina članarine PZS 2018

Osnovna članarina
(
brez družinskega popusta)

Članarina
z družinskim popustom

A

55,00 €

A/d

50,00

B

23,00 €

B/d

19,00

B1

16,00 €

-

-

S+Š

14,00 €

S+Š/d

11,00 €

P+O

6,00 €

P+O/D

5,00 €

IN

6,00 €

IN/d

5,00 €

DRUŠTVENA (INTERNA) ČLANARINA:

Interna članarina PD Nazarje 2018: odrasli 8,00 €, otroci 4,00 €.

Člani društva, ki imajo plačano samo interno članarino, nimajo urejenega zavarovanja in ne drugih ugodnosti članarine PZS. Koristijo lahko samo ugodnosti našega društva.

Vrste (kategorije) članstva PZS*:

A        polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti
B        polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti
B1      polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

S+Š    srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti
P+O    predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik
IN    oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnost

Družinski popust:
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!

Koristne povezave:

Vrste članstva, cenik ter seznam ugodnosti.

Zavarovanje članov PZS

Prijava nezgode