Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2018

  JANUAR
- TOLSTI VRH
- SMUČANJE
  FEBRUAR
- ŽAVCARJEV VRH
  MAREC
- BEVKOV VRH
  APRIL
- MIRNA GORA
- SARDINIJA - ITALIJA
  MAJ
- GOLI VRH
  JUNIJ
- DRUŽINSKI IZLET
   ZA VSE GENERACIJE
- DRAŠKI VRH
  JULIJ
- TURSKA GORA
  AVGUST
- MANGART
  SEPTEMBER
- SMREKOVEC-RADUHA
   (2 dni)
  OKTOBER
- IZLET V NEZNANO
- ROBIJEV POHOD
  NOVEMBER
- KRAŠKI ROB-SOČERGA
  DECEMBER
- OSTROVRHARJEVA POT

Bilten društva

Ime: Planinsko društvo Nazarje

Sedež in naslov: Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

Identifikacija društva: matična št.: 1152076 , davčna številka: 44694920

TR: 0242-6009-1967-786 pri Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Telefon: /

E-mail: pd.nazarje@gmail.com

Internet: www.pdrustvo-nazarje.si

Predsednik društva: Marjan Ostruh

Društvo ima 14- članski upravni odbor (UO), 3-članski nadzorni odbor (NO), 3-člansko častno razsodišče.

PD Nazarje deluje na osnovi pravil, ki so bila sprejeta (spremenjena in dopolnjena) na 15. rednem občnem zboru PD Nazarje, dne 14. marca 2014. Pravila PD Nazarje.

Za še boljše zagotavljanje varnosti na akcijah (planinskih izletih) društva smo pripravili
Pravilnik o organiziranju in vodenju planinskih izletov.

Društvo je član Planinske zveze Slovenije, Savinjskega Meddruštvenega odbora planinskih društev (S MDO PD) in Športne zveze občine Nazarje.

Poslanstvo društva je planinstvo kot način življenja.

Članstvo: V zadnjih letih je število članov društva (plačana letna članarina) več kot 500.
Od tega je preko 300 članov s plačano članarino PZS, ostali z interno članarino.
V društvo je včlanjenih skoraj 100 otrok do starosti 15 let.

Število članov v letu 2016 je bilo 544, od tega  86 otrok. Člani s članarino PZS: 339.
Število članov v letu 2015 je bilo 526, od tega  87 otrok. Člani s članarino PZS: 301.
Število članov v letu 2014 je bilo 528, od tega  93 otrok. Člani s članarino PZS: 297.
Število članov v letu 2013 je bilo 537, od tega 106 otrok. Člani s članarino PZS: 272.

Društvo gospodari z Domom planincev na Farbanci.

Planinski izleti:
- 12 izletov letno, vsak mesec po en izlet, načeloma tretjo soboto v mesecu;
- najmanj enkrat letno dvodnevni izlet.

Tradicionalne prireditve (akcije):
- januar: zimski pohod na Tolsti vrh – od leta 2006;
- januar: družinsko smučanje;
- januar – februar: planinski večeri – od leta 2006;
- marec: zaključek akcije Kolesar – Pohodnik, ki poteka vse leto – od leta 2005;
- spomladi: vikend na Farbanci (za mlade planince) – od leta 2003;
- 30. april: prvomajski kres na Farbanci;
- 1. maj: prvomajski pohod na Čreto;
- maj: hitrostni vzpon na Farbanco;
- tretja sobota v maju: pohod na Goli vrh (1426 m) na Šavnicah – od leta 2000;
.    .Goli vrh je najvišja točka občine Nazarje.
.    .Šavnice so skrajni vzhodni predel vršnega platoja Menine planine.

- zadnja sobota v maju: srečanje dežurnih na Farbanci.
- prva sobota v juniju: naravovarstveno-planinski izlet za vse generacije – od leta 2015,
……pred tem izlet za starejše člane v maju/juniju;
- julij: večdnevno planinsko potepanje po tujih gorah – od leta 2010;
- zadnja sobota v avgustu: Kolo prijateljstva – od leta 2007;
- oktober: izlet v neznano;
- oktober: jesensko druženje s TA Balkanika;
- oktober: naravovarstveni izlet Žareči macesni – od leta 2013;
- oktober: spominski pohod na Čreto (Robijev pohod) – od leta 2010;
- november/december: letno srečanje društva;
- 11. december: fotografska razstava ob Mednarodnem dnevu gora – od leta 2013.

.

Znak društva


Grb Planinsko društvo Nazarje


jpgcdrpdf jpgcdrpdf