Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2020

  Januar
- Pohod na Tolsti vrh
- Družinsko smučanje
  Febuar
- Dobrča
  Marec
- Hleviška planina
  April
- Debela peč
- Otok Brač
  Maj
- Veliki Vrh-Mali Turn
- Srečanje planincev SMDO
  Junij
- Izlet za vse generacije
- Jerebica
  Julij
- Špik
  Avgust
- Visoki Kanin
  September
- Triglav (2 dni)
  Oktober
- Izlet v neznano
  November
- Ovčja gora
  December
- Martinova pot (Šmartno ob Paki)

Publikacije društva

Ime: Planinsko društvo Nazarje

Sedež in naslov: Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

Identifikacija društva: matična št.: 1152076 , davčna številka: 44694920

TR: 0242-6009-1967-786 pri Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Telefon: /

E-mail: pd.nazarje@gmail.com

Internet: www.pdrustvo-nazarje.si

Spletna stran PZS: PZS PD Nazarje

Predsednik društva: David Ermenc

Društvo ima 13- članski upravni odbor (UO), 3-članski nadzorni odbor (NO), 3-člansko častno razsodišče.

PD Nazarje deluje na osnovi pravil, ki so bila sprejeta (spremenjena in dopolnjena) na 15. rednem občnem zboru PD Nazarje, dne 14. marca 2014. Pravila PD Nazarje.

Za še boljše zagotavljanje varnosti na akcijah (planinskih izletih) društva smo pripravili
Pravilnik o organiziranju in vodenju planinskih izletov.

Društvo je član Planinske zveze Slovenije, Savinjskega Meddruštvenega odbora planinskih društev (S MDO PD) in Športne zveze občine Nazarje.

Ustanovni občni zbor društva je bil 18. novembra leta 1999.
Odločbo o vpisu v register društev je društvo prejelo 17. decembra leta 1999.
Društvo ima status društva v javnem interesu na področju športa od novembra leta 2007.
Društvo je bilo 4. avgusta 2011 vpisano v razvid prostovoljskih organizacij.

Poslanstvo društva je planinstvo kot način življenja.

Članstvo: V zadnjih letih je število članov društva (plačana letna članarina) več kot 500.
Od tega je preko 300 članov s plačano članarino PZS
, ostali z interno članarino.
V društvo je včlanjenih vedno manj otrok do starosti 15 let.

Število članov v letu 2019 je bilo 586, od tega  75 otrok. Člani s članarino PZS: 343.
Število članov v letu 2018 je bilo 547, od tega  72 otrok. Člani s članarino PZS: 343.
Število članov v letu 2017 je bilo 545, od tega  86 otrok. Člani s članarino PZS: 338.
Število članov v letu 2016 je bilo 544, od tega  85 otrok. Člani s članarino PZS: 339.
Število članov v letu 2015 je bilo 526, od tega  87 otrok. Člani s članarino PZS: 301.
Število članov v letu 2014 je bilo 528, od tega  93 otrok. Člani s članarino PZS: 297.
Število članov v letu 2013 je bilo 537, od tega 106 otrok. Člani s članarino PZS: 272.

Društvo gospodari z Domom planincev na Farbanci.

Planinski izleti:
- 12 izletov letno, vsak mesec po en izlet, načeloma tretjo soboto v mesecu;
- najmanj enkrat letno dvodnevni izlet;
- poletni večdnevni planinski tabor (planinsko potepanje) po tujih gorstvih.

Tradicionalne prireditve (akcije):
- januar: zimski pohod na Tolsti vrh – od leta 2006;
- januar: družinsko smučanje;
- januar – februar: planinski večeri – od leta 2006;
- vse leto: natečaj planinske fotografije članov našega društva;
- marec: zaključek akcije Kolesar – Pohodnik, ki poteka vse leto – od leta 2005;
- spomladi: vikend na Farbanci (za mlade planince) – od leta 2003;
- 30. april: prvomajski kres na Farbanci;
- 1. maj: prvomajski pohod na Čreto;
- maj: hitrostni vzpon na Farbanco;
- tretja sobota v maju: pohod na Goli vrh (1426 m) na Šavnicah – od leta 2000;
.    .Goli vrh je najvišja točka občine Nazarje.
.    .Šavnice so skrajni vzhodni predel vršnega platoja Menine planine.

- zadnja sobota v maju: srečanje dežurnih na Farbanci.
- prva sobota v juniju: naravovarstveno-planinski izlet za vse generacije – od leta 2015,
……pred tem izlet za starejše člane v maju/juniju;
- junij ali julij: večdnevno planinsko potepanje po tujih gorah (planinski tabor) – od leta 2010;
- zadnja sobota v avgustu: Kolo prijateljstva – od leta 2007;
- oktober: izlet v neznano;
- oktober: jesensko druženje s TA Balkanika;
- oktober: naravovarstveni izlet Žareči macesni – od leta 2013;
- oktober: spominski pohod na Čreto (Robijev pohod) – od leta 2010 do leta 2019;
- november/december: letno srečanje društva;
- 11. december:  fotografska razstava.natečaja ob Mednarodnem dnevu gora – od leta 2013;
- december: sodelovanje na festivala Alpske konvencije Brati gore – od leta 2015.

.

Znak društva


Grb Planinsko društvo Nazarje


jpgcdrpdf jpgcdrpdf