Sponzorji

Farbanca – dežurstva

Publikacije društva

Elektronska obvestila

Vreme

Iz stare galerije

Pohitite, tamle bo

V bližnji in širši okolici Doma planincev na Farbanci živijo številne živalske vrste.
Ena od njih je tudi sova kozača, evropsko pomembna vrsta.

Kozača je druga največja sova pri nas, meri do 60 cm. Je občutljiva vrsta na pretirano sekanje gozdov in na hrup obiskovalcev.

Več o kozači na Krašici si lahko preberete v plakatu. Nalaganje plakata lahko traja nekaj sekund.
Plakat o sovi kozači je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Nazarje, na osnovi raziskovalne naloge.

Avtor fotografije (Samec kozače s plenom ob gnezdu v polduplu bukve na Šentjoškem vrhu na Krašici (1020 m n.v.), dne 5.5.1993) je bil Jože Svetličič.

Še več o sovi kozači si lahko ogledate na spletu.
Priporočamo ogled (Gnezdilnice.si) in Kozača v Sloveniji (in v Zgornji Savinjski dolini).

Brez komentarjev.