Sponzorji

Farbanca – dežurstva

Publikacije društva

Elektronska obvestila

Vreme

Iz stare galerije

Na občnem zboru društva smo objavili temo letošnjega fotografskega natečaja, ki je GORE IN LJUDJE. V nadaljevanju objavljamo podrobnosti natečaja. Vabimo k udeležbi!

PD Nazarje (odsek za varstvo gorske narave)  razpisuje

FOTOGRAFSKI NATEČAJ 2018 na temo  GORE IN LJUDJE.

Namen natečaja je prikazati lepote gorskega sveta in njegovega obiskovanja, kot jih vidijo, občutijo, doživljajo in s fotografskimi aparati beležijo člani našega društva.

Cilj natečaja je priprava razstave ob mednarodnem dnevu gora (11. december 2018).

Pogoji sodelovanja:

1. Fotografije morajo biti posnete v letu 2018 (lahko tudi v novembru ali v decembru 2017), v gorskem svetu Slovenije (nad 500 m nmv). Razvidna mora biti vsebina oziroma tematika natečaja – značilnosti in zanimivosti gorske narave, vključno z bivanjem, obiskovanjem in doživljanjem človeka v gorah.

2. Sodelujejo lahko vsi člani PD Nazarje s plačano članarino za leto 2018.

3. Avtor se na razpis prijavi s poslanimi fotografijami. Ob tem sporoči tudi svoje podatke: Ime in priimek, naslov, ter kontakt (telefonska številka, e-naslov).

4. S poslanimi fotografijami in podatki avtor sprejema pogoje sodelovanja na razpisu.

5. Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ petimi barvnimi ali ČB digitalnimi fotografijami.

6. Vsaka fotografija mora biti poimenovana (naslovljena).

7. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, kar ta potrjuje s prijavo na natečaj in za to  prevzema vso odgovornost.

8. Fotografije morajo biti v JPEG oz. JPG formatu, v standardni barvni paleti RGB. Izvorna velikost fotografij mora biti najmanj 1200 slikovnih pik na krajši stranici.

9. Fotografije ne smejo biti digitalno manipulirane (montaže iz drugih fotografij, odvzem elementov (brisanje) ipd.). Dovoljeni so minimalni popravki (kadriranje, svetlenje/temnenje, ostrenje, kontrast, neizrazita barvna in tonska korekcija, ipd.), ki ne smejo spreminjati vsebine fotografije.

10. Fotografije bomo sprejemali v obdobju od 12. novembra do vključno 19. novembra 2017.

11. Avtor naj pošlje fotografije in podatke na elektronski naslov PD Nazarje: pd.nazarje@gmail.com.
Naslov sporočila naj bo: Foto Natečaj 2018 Priimek Ime avtorja.

12. Sprejete fotografije bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki bo najboljše fotografije (do največ 30 fotografij) izbrala za razstavo. Stroški izdelave fotografij za razstavo so stroški PD Nazarje. Po zaprtju razstave postanejo fotografije last avtorja.

13. Pri izboru bo žirija upoštevala: skladnost s tematiko natečaja, sporočilnost (zgodbo), estetsko vrednost, izvirnost in tehnično dovršenost posameznih fotografij. Žirija bo pri izboru upoštevala, da so avtorji ljubiteljski in ne profesionalni fotografi.

14. Izidi žirije so dokončni. Avtorjem najboljših del po mnenju žirije bodo ob odprtju razstave podeljena zlata, srebrna in bronasta, lahko pa tudi posebna priznanja.

15. Pogoji razpisa so objavljeni na oglasnih tablah in na spletni strani PD Nazarje.

16. Dodatne informacije: Marijan Denša, GSM: 041 657 634 (od 16. do 20. ure).

Načelnik Odseka za varstvo gorske narave                     Predsednik PD Nazarje
Marijan Denša                                                                Marjan Ostruh

Brez komentarjev.