Sponzorji

Farbanca – dežurstva

Publikacije društva

Elektronska obvestila

Vreme

Iz stare galerije

Članarina PD Nazarje za leto 2022

Član Planinskega društva Nazarje izkazuuje svoje članstvo v društvu tudi s plačano članarino.

Članarino ločimo na članarino PZS in društveno (interno) članarino.

Članstvo v Planinskem društvu Nazarje s plačano članarino PZS prinaša številne ugodnosti:

- pravico do udeležbe pri društvenih aktivnostih, pri čemer ste zavarovani;
- zavarovanje v slovenskih in tujih gorah;
- popust v planinskih kočah v Sloveniji in tujini;
- popusti pri nakupu v številnih športnih trgovinah (po seznamu);
- cenejša je naročnina za Planinski vestnik.

Več o tem si lahko preberete tukaj: članarina PZS ugodnosti za člane.

Postanite član ali podaljšajte članarino in tako podprite tudi društvene aktivnosti: vzdrževanje planinskih poti, vzdrževanje Farbance, delo z mladimi in razvoj planinske kulture.

Kako podaljšati članstvo oziroma se včlaniti?

Načini včlanitve:

1. Osebno v društveni pisarni: Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, samo po predhodnem dogovoru. Zaradi COVID situacije je število ljudi v zaprtih prostorih omejeno skladno z navodili NIJZ. Za kakršna koli vprašanja smo dosegljivi na e-mail golob.dean@gmail.com.

2. Z nakupom na spletnem portalu PZS https://clanarina.pzs.si/ in nakazilom na bančni račun društva (UPN nalog), članski material vam pošljemo po pošti.
Navodila za nakazilo na TRR PD Nazarje so spodaj.

3. Če bi radi plačali s plačilno kartico (živite izven EU), priporočamo PZS portal https://clanarina.pzs.si - pri izbiri društva izberete PD Nazarje. Pozor – v tem primeru društvene publikacije “Program aktivnosti” ne prejmete, saj članarino v imenu PD urejajo na PZS.

4. Na bencinskih servisih Petrol v Sloveniji, vendar le v času poletne sezone. Potrebna je naknadna aktivacija z vpisom podatkov člana preko strani https://clanarina.pzs.si/.

V letu 2022 na področju članarine ni novosti (povzetek):

Višina članarin ostaja enaka kot predhodno leto, zneski članarin PZS so za člane nižji od priporočenih s strani PZS. Višina zavarovanj ostaja enaka. Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Generali d.d..

Prispevek 1 € za Sklad planinskih koč (razen P+O in IN članarine) je že vključen v članarino.

V primeru članstva v več društvih PZS ni več potrebno poravnati dveh članarin v celoti (kategorija članstva D). Članarina D je enaka interni članarini.

Nova planinska izkaznica stane 2 € in ni vključena v ceno članarine.

Preglednica članarine v PD Nazarje v leto 2022

Vrsta in višina članarine PZS 2022

v PD Nazarje

Osnovna članarina
(brez družinskega popusta)

Članarina
z družinskim popustom

A

58,00 €

A/d

53,00 €

B

26,00 €

B/d

22,00 €

B1

19,00 €

-

19,00

S+Š

17,00 €

S+Š/d

15,00 €

P+O

7,00 €

P+O/d

6,00 €

Interna

9,00 €

Interna/otroci

4,00 €

Društvena (interna) članarina:

Interna članarina PD Nazarje 2022: odrasli 9,00 €, otroci 4,00 €.

Člani društva, ki imajo plačano samo interno članarino, nimajo urejenega zavarovanja in ne drugih ugodnosti članarine PZS. Koristijo lahko samo ugodnosti našega društva.

Kako izvesti plačilo preko spleta:

Preko interneta vstopite v svojo bančno aplikacijo (vsaka banka ima drugače urejeno svojo stran), kjer poiščete plačila, nato Nov plačilni nalog, ter vnesite TRR  našega planinskega društva ( SI56 0242-6009-1967-786 pri Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana).

Nato v polje namen vpišite vse osebe, za katere plačujete članarino, znesek članarine in sklic na način: SI00 2022 (leto za katero plačujete).
Opcijsko (namesto leta za katerega plačujete) lahko vnesete tudi številko vaše planinske izkaznice.

Dokler ne dobite članske znamkice (novi člani tudi izkaznice), lahko v planinskih kočah koristite popust s predložitvijo računa, potrditvenega elektronskega obvestila ali potrdila o vplačilu članarine na bencinskih servisih Petrol (veljavno 10 dni od dneva nakupa).

Zavarovanje in asistenčno kritje
začne teči ob 00:01 naslednji dan po uspešno zaključeni registraciji (ko je bil član vnesen v informacijski sistem Naveza oz. registriran preko spleta v primeru včlanitve preko Petrola).

Varen korak!
PD Nazarje

Kategorije članstva:
A:     polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti
B:     polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti
B1:    polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti
S+Š: srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti
P+O: predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik

Koristne povezave:

Članstvo (osnovna stran)

Zavarovanje članov PZS

Prijava nezgode