Sponzorji

Farbanca – dežurstva

Publikacije društva

Elektronska obvestila

Vreme

Iz stare galerije

Članarina PD Nazarje za leto 2024

Član Planinskega društva Nazarje izkazuje svoje članstvo v društvu tudi s plačano članarino.

Članarino ločimo na članarino PZS in društveno (interno) članarino.

Članstvo v Planinskem društvu Nazarje s plačano članarino PZS prinaša številne ugodnosti:

- pravico do udeležbe pri društvenih aktivnostih, pri čemer ste zavarovani;
- zavarovanje v slovenskih in tujih gorah;
- popust v planinskih kočah v Sloveniji in tujini;
- popusti pri nakupu v številnih športnih trgovinah (po seznamu);
- cenejša je naročnina za Planinski vestnik.

Več o tem si lahko preberete tukaj: članarina PZS ugodnosti za člane. Oglejte si jo, da vam ne bo kasneje žal!

Postanite član ali podaljšajte članarino in tako podprite tudi društvene aktivnosti: vzdrževanje planinskih poti, vzdrževanje Farbance, delo z mladimi in razvoj planinske kulture.

Kako podaljšati članstvo oziroma se včlaniti?

1. Osebno preko poverjenika, s katerim se boste dogovorili za obisk.

2. Osebno v društveni pisarni: Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje, samo po predhodnem dogovoru. Za kakršna koli vprašanja smo dosegljivi na e-mail golob.dean@gmail.com.

3. Z nakupom na spletnem portalu PZS spletna včlanitev in nakazilom na bančni račun društva (UPN nalog), članski material vam pošljemo po pošti.
Navodila za nakazilo na TRR PD Nazarje so spodaj, v poglavju: Kako izvesti plačilo preko spleta.

4. Če bi radi plačali s plačilno kartico (živite izven EU), priporočamo PZS portal https://clanarina.pzs.si - pri izbiri društva izberete PD Nazarje. Pozor – v tem primeru društvene publikacije “Program aktivnosti” ne prejmete, saj članarino v imenu PD urejajo na PZS.

5. Na bencinskih servisih Petrol v Sloveniji, vendar le v času poletne sezone. Potrebna je naknadna aktivacija z vpisom podatkov člana preko strani https://clanarina.pzs.si/.

Kako izvesti plačilo preko spleta:
a) Preko interneta vstopite v svojo bančno aplikacijo (vsaka banka ima drugače urejeno svojo stran), kjer poiščete plačila, nato Nov plačilni nalog, ter vnesite TRR našega planinskega društva ( SI56 0242-6009-1967-786 pri Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana).

b) Nato v polje namen vpišite vse osebe, za katere plačujete članarino, znesek članarine in sklic na način: SI00 2024 (leto za katero plačujete).
Opcijsko (namesto leta za katerega plačujete) lahko vnesete tudi številko vaše planinske izkaznice.

Dokler ne dobite članske znamkice (novi člani tudi izkaznice), lahko v planinskih kočah koristite popust s predložitvijo računa, potrditvenega elektronskega obvestila ali potrdila o vplačilu članarine na bencinskih servisih Petrol (veljavno 10 dni od dneva nakupa).

Zavarovanje in asistenčno kritje
začne teči ob 00:01 naslednji dan po uspešno zaključeni registraciji (ko je bil član vnesen v informacijski sistem Naveza oz. registriran preko spleta v primeru včlanitve preko Petrola).

V letu 2024 na področju članarine ni pomembnejših novosti (povzetek):

Višina članarine je ostala enaka kot je bila predhodno leto.
Višine članarin PZS so za člane PD Nazarje do 10 % nižje od priporočenih s strani PZS.

Višina zavarovanj ostaja enaka. Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Generali d.d..

Prispevek 1 € za Sklad planinskih koč (razen P+O in IN članarine) je že vključen v članarino.

V primeru članstva v več društvih PZS ni več potrebno poravnati dveh članarin v celoti (kategorija članstva D). Članarina D je v PD Nazarje enaka interni članarini.

Nova planinska izkaznica stane 2 € in ni vključena v ceno članarine.

Preglednica članarine v PD Nazarje v leto 2024

Vrsta in višina članarine PZS 2024

v PD Nazarje

Osnovna članarina
(brez družinskega popusta)

Članarina
z družinskim popustom

A

62,00 €

A/d

57,00 €

B

30,00 €

B/d

24,00 €

B1

22,00 €

-

-

S+Š

19,00 €

S+Š/d

16,00 €

P+O

7,00 €

P+O/d

6,00 €

Interna

10,00 €

Interna/otroci

5,00 €

Društvena (interna) članarina:

Interna članarina PD Nazarje 2024: odrasli 10,00 €, otroci 5,00 €.

Člani društva, ki imajo plačano samo interno članarino, nimajo urejenega zavarovanja in ne drugih ugodnosti članarine PZS. Koristijo lahko samo ugodnosti našega društva.

Kategorije članstva:
A:     polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti
B:     polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti
B1:    polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti
S+Š: srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti
P+O: predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik
__/d: družinski popust*

* Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno.
Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

** Invalidski popust lahko koristijo osebe, ki ob plačilu članarine priložijo Evropsko kartico za invalide.
Podrobnosti na vrste članstva

Varen korak!
PD Nazarje

Koristne povezave:

Članstvo – osnovna stran, kjer najdete drevo zavihkov:   

Pogosta vprašanja in odgovori

Zavarovanje članov PZS

Prijava nezgode OPOZORILO: Upravičence do odškodnine, preostale člane PZS, društva in klube opozarjamo, naj glede prijave škodnih primerov najprej kontaktirajo PZS ali Marsh Europe S. A. in ne neposredno zavarovalnice.