Sponzorji

Farbanca – dežurstva

Publikacije društva

Elektronska obvestila

Vreme

Iz stare galerije

Vse podatke, pridobljene ob naročanju na naša elektronska obvestila, bomo uporabljali izključno v lastne namene in jih ne bomo delili, prodali ali uporabljali v kakršnekoli druge namene ali jih delili s tretjimi osebami.

Obvezujemo se, da bodo kakršnikoli osebni podatki pridobljeni preko spletne strani Planinskega društva Nazarje (pdrustvo-nazarje.si) ali preko elektronskega naslova pd.nazarje@gmail.com v celoti ostali v hrambi elektronskega arhiva društva in bodo služili izključno za potrebe obveščanja. Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Od 25. maja 2018 v državah Evropske unije velja Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR). Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu z 11. členom Pravil ter v skladu s splošnimi akti s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Vaši osebni podatki bodo predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi izrecno soglašate. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi kadarkoli prekličete. V primeru, da osebnih podatkov ne posredujete ali oziroma v kolikor soglasje prekličete, upravljavec osebnih podatkov ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo. V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje prej omenjenih pravic oziroma morebitnih pritožb vas prosimo, da se obrnete na pd.nazarje@gmail.com. Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu. Podatki se hranijo do vašega preklica oziroma dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so podatki zbrani ter po tem izbrišejo, uničijo, blokirajo oziroma anonimizirajo.

Obvezujemo se, da bomo podatke obdelovali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.