Sponzorji

Farbanca – dežurstva

Publikacije društva

Elektronska obvestila

Vreme

Iz stare galerije

Vodniški odsek društva skrbi za izbiro, organizacijo, izvedbo in vodenje planinskih izletov v domačih in tujih gorah. Poleg tega skrbi za izvedbo pohodov, izletov, smučanja, kolesarjenja, udeležbo na tekmovanjih, …

Sodeluje tudi pri izvedbi planinskih izletov planinskega krožka v osnovni šoli Nazarje in Šmartno ob Dreti.
Sodeluje z markacisti pri vzdrževanju planinskih poti in pri obnovi Farbance.
Sodeluje z odsekom za varstvo gorske narave, ki svoje poslanstvo v veliki meri uresničuje prav na društvenih izletih.

Vodniški odsek združuje vodnike PZS različnih kategorij. Da bi bil korak udeležencev na izletih najvarnejši, vodniki ves čas skrbijo za svoje izobraževanje in izpopolnjevanje.

Načelnica vodniškega odseka: Vera Slokan (051 417 740)

REGISTRIRANI VODNIKI PZS:    

Kategorija A

- trenutno nimamo vodnikov s to kategorijo

Kategorija AB

- Lucija Grudnik
- Primož Jelšnik

Kategorija AD

- Stanka Bastl
- Patricija Ostruh
- Martin Štiglic

Kategorija ABD

- Bojan Golob
- Sandi Grudnik
- Marjan Ostruh
- Jože Poznič – Joco
- Vera Slokan
- Miran Vratanar

Društveni planinski izleti so ena od osnovnih dejavnost Planinskega društva Nazarje. Lahko rečemo, da smo vodniki motor društva. Ljubitelje gorskega sveta in vsega, kar je z njim povezano, na organiziran in varen način popeljemo v gore ter jih seznanimo z lepotami slovenskih gora in gorstev zunaj naših meja. Hkrati je društveni planinski izlet prijetno druženje in sprostitev duha ob vsakodnevnih naporih, ki ob hitrem življenjskem tempu postajajo vedno bolj stresni.

Planinsko društvo Nazarje že od same ustanovitve vsak mesec organizira vsaj en društveni planinski izlet. Naše vodilo je, da so številni izleti pripravljeni tako, da se jih lahko udeleži čim večji krog ljubiteljev gora z osnovno fizično pripravljenostjo, ne glede na leta. Nekaj je tudi zahtevneših in najbolj zahtevnih izletov.

V zimsko-spomladanskem času običajno organiziramo lahke in nezahtevne izlete, ki so dostopni vsem. Mednje sodi tudi tradicionalni zimski pohod na Tolsti vrh. Za tiste malo bolj pripravljene organiziramo kakšno pravo zimsko turo. V zadnjem obdobju organiziramo tudi družinsko smučanje v tujino, ki je med našimi člani zelo dobro sprejeto.

Vsako leto v maju organiziramo pohod na Šavnice oziroma Goli vrh, najvišji vrh naše občine. Ta izlet je tudi društveni zaključek zimske sezone in začetek poletne.

Poletna sezona je pestra. Poleg pohodništva in izletništva se nazarski planinci ukvarjamo še s kolesarjenjem in z obiski visokogorja, ki zahtevajo več znanja in pripravljenosti. Tako so ture v juniju in juliju zahtevnejše, v avgustu običajno planiramo zelo zahtevno turo. V tem obdobju je za protiutež organiziran izlet za starejše občane.

Že vrsto let zapored, začeli smo leta 2010, organiziramo večdnevne planinske tabore v tuja gorstva. Na teh planinskih potepanjih smo obiskali gore Islandije, Črne Gore, Bolgarije, Romunije, Makedonije, Albanije, Hrvaške in Italije.

V jesensko-zimskem času nas pot največkrat zanese na Primorsko in v Prekmurje. Tedaj pripravimo tudi planinsko šolo za odrasle, če je dovolj zanimanja.

Vestno skrbimo za varnost našega planinskega podmladka na njihovih izletih in taborih ter jih izobražujemo na našem domačem planinskem taboru za res najmlajše, ki mu pravimo vikend na Farbanci.

Varnost v gorah

Varnosti na organiziranih akcijah društva, zlasti planinskih izletih, posvečamo pri našem društvu posebno pozornost.

Osnova je preventiva: pravilna izbira in dobra priprava ture, vključno z ogledno turo, predhodno opozorilo udeležencem o primerni pripravljenosti in opremi, dovolj veliko število vodnikov glede na zahtevnost ture in število udeležencev.

Za še boljše zagotavljanje varnosti smo pripravili

Pravilnik o organiziranju in vodenju planinskih izletov
ki ureja
pravice, dolžnosti in odgovornosti društva, vodnikov in udeležencev
pri pripravi, organiziranju, vodenju in udeležbi na planinskih izletih, planinskih turah, pohodih, prireditvah in potovanjih, skratka akcijah, ki jih izvede društvo.
Preberite si ga!

Seveda je na turi za sebe in sotovariše odgovoren prav vsak udeleženec ture – mora se držati navodil in opozoril vodnikov.

Dobra pripravljenost, primerna oprema, pravilno gibanje so njegova odgovornost in varnost, zato se morajo člani društva sami izobraževati, izpopolnjevati in informirati o varnem gibanju v gorah. To možnost imajo na naših planinskih večerih, kjer zagotavljamo tudi tovrstna predavanja.

Za varnost morajo obiskovalci gora poskrbeti tudi na “svojih” izletih.
Nihče ne želi doživeti nesreče v gorah. Če pa do nje že pride, je dobro poznati postopke pravilnega ravnanja.

Kako ravnati v primeru nesreče v gorah?

- Predvsem ostanite mirni, pomirite druge in ponesrečenca.
- Zavarujte ponesrečenca ter zaščitite sebe in druge.
- Ponesrečencu nudite prvo pomoč – v okviru svojih sposobnosti in znanj.
- Pokličiteo 112 z mobilnega telefona ali od najbližnje planinske koče.

Da boste vse to in še kaj opravili tako, kot je treba, se morate prej seznaniti s postopki, ki so opisani na spletni strani Gorske reševalne zveze Slovenije.  Tu najdete številna napotila o varnosti in zdravju v gorah.

.

Varstvo (gorske) narave na akcijah PD Nazarje

Vodilo našega delovanja je častni kodeks slovenskih planincev.
Na vsaki naši turi in drugi akciji je poudarek na spoštovanju in varstvu (gorske) narave kot celote in njenih posameznih delov, kot ekosistema in kot lastnine.
V GORAH SMO GOSTJE.
Naši osnovni cilji (in posebni ukrepi za doseganje le-teh) so:
- preprečevanja erozije (opustitev ture v neprimernih razmerah, npr. blatne poti, zapiranje bližnjic, preprečevanje kolesarjenja na enoslednicah, …);
- čimmanjši ogljični in okoljski odtis (organiziran prevoz, neonesnaževanje voda, odnašanje svojih odpadkov v dolino, …);
- neogrožanje živali (preprečevanje hrupa oziroma plašenja živali, izogibanje zimovališčem in gnezdiščem);
- neogrožanje rastlin, gliv in drugih organizmov (preprečevanje neprimernega nabiranja ali poškodovanja), …
Osnovni ukrepi so izobraževanje, dobra priprava na turo, ogledna tura, alternativa (rezervna tura), sodelovanje z odsekom za varstvo gorske narave.

.

Zanimive povezave

Povezava na spletno stran Vodniške komisije (VK) pri PZS.

Povezava na spletno stran Gorske reševalne zveze Slovenije.

Povezava na Wikipedijo: planinski vodnik, planinstvo, planinec.

.