Sponzorji

Farbanca – dežurstva

Publikacije društva

Elektronska obvestila

Vreme

Iz stare galerije

Ime: Planinsko društvo Nazarje

Sedež in naslov: Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

Društvena pisarna: Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje (v Domu kulture Nazarje)

Identifikacija društva: matična št.: 1152076 , davčna številka: 44694920

TR: SI56 0242-6009-1967-786    Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Telefon: /

E-mail: pd.nazarje@gmail.com

Internet: www.pdrustvo-nazarje.si

Spletna stran PZS: PZS PD Nazarje

Predsednik društva: David Ermenc

Društvo ima 13 članski upravni odbor (UO), 3 članski nadzorni odbor (NO), 3 člansko častno razsodišče.

PD Nazarje deluje na osnovi pravil, ki so bila sprejeta (spremenjena in dopolnjena) na 15. rednem občnem zboru PD Nazarje, dne 14. marca 2014. Pravila PD Nazarje.

Za še boljše zagotavljanje varnosti na akcijah (planinskih izletih) društva smo pripravili
Pravilnik o organiziranju in vodenju planinskih izletov.

Društvo je član Planinske zveze Slovenije, Savinjskega Meddruštvenega odbora planinskih društev (S MDO PD) in Športne zveze občine Nazarje.

Ustanovni občni zbor društva je bil 18. novembra leta 1999.
Odločbo o vpisu v register društev je društvo prejelo 17. decembra leta 1999.
Društvo ima status društva v javnem interesu na področju športa od novembra leta 2007.
Društvo je bilo 4. avgusta 2011 vpisano v razvid prostovoljskih organizacij.

Poslanstvo društva je planinstvo kot način življenja.

Članstvo:
V letu 2021 je bilo v občini Nazarje 2.682 prebivalcev (1. januar 2022),
članov PD Nazarje pa 562 (december 2021), torej za 21 % občanov.

V zadnjih letih je povprečno število članov društva (plačana letna članarina) več kot 540.
Od tega je preko 340 članov (ali 61%) s plačano članarino PZS, ostali z interno članarino.
V društvo je včlanjenih okoli 50 otrok do starosti 15 let, večinoma s članarino PZS.

Leta 2020 smo presegli magično mejo 600 članov. Otrok je bilo 80.
Tistega leta je imela občina Nazarje 2.650 prebivalcev, planincev nas je bilo za 23 % prebivalcev.

Število članov v letu 2023 je bilo 567, od tega 52 otrok. Člani s članarino PZS: 345.
Število članov v letu 2022 je bilo 560, od tega 52 otrok. Člani s članarino PZS: 348.
Število članov v letu 2021 je bilo 562, od tega 67 otrok. Člani s članarino PZS: 343.
Število članov v letu 2020 je bilo 601, od tega 80 otrok. Člani s članarino PZS: 368.
Število članov v letu 2019 je bilo 586, od tega 75 otrok. Člani s članarino PZS: 343.
Število članov v letu 2018 je bilo 547, od tega 72 otrok. Člani s članarino PZS: 343.
Število članov v letu 2017 je bilo 545, od tega 86 otrok. Člani s članarino PZS: 338.
Število članov v letu 2016 je bilo 544, od tega 85 otrok. Člani s članarino PZS: 339.
Število članov v letu 2015 je bilo 526, od tega 87 otrok. Člani s članarino PZS: 301.
Število članov v letu 2014 je bilo 528, od tega 93 otrok. Člani s članarino PZS: 297.
Število članov v letu 2013 je bilo 537, od tega 106 otrok. Člani s članarino PZS: 272.

Struktura članstva po kategorijah (članarina PZS) zadnjih nekaj let na spletni strani PZS

Društvo gospodari z Domom planincev na Farbanci.

Planinski izleti:
- 12 izletov letno, vsak mesec po en izlet, načeloma tretjo soboto v mesecu;
- najmanj enkrat letno dvodnevni izlet;
- poletni večdnevni planinski tabor (planinsko potepanje) po tujih gorstvih.

Tradicionalne prireditve (akcije):
- januar: zimski pohod na Tolsti vrh – od leta 2006;
- januar: družinsko smučanje;
- januar-februar: planinski večeri – od leta 2006;
- vse leto: natečaj planinske fotografije članov našega društva;
- marec: zaključek akcije Kolesar-pohodnik, ki poteka vse leto – od leta 2005;
- spomladi: vikend na Farbanci (za mlade planince) – od leta 2003;
- 30. april: prvomajski kres na Farbanci;
- 1. maj: prvomajski pohod na Čreto;
- maj: hitrostni vzpon na Farbanco;
- tretja sobota v maju: pohod na Goli vrh (1426 m) na Šavnicah – od leta 2000;
.    .Goli vrh je najvišja točka občine Nazarje.
.    .Šavnice so skrajni vzhodni predel vršnega platoja Menine planine.

- zadnja sobota v maju: srečanje dežurnih na Farbanci.
- prva sobota v juniju: naravovarstveno-planinski izlet za vse generacije – od leta 2015,
……pred tem izlet za starejše člane v maju/juniju;
- junij ali julij: večdnevno planinsko potepanje po tujih gorah (planinski tabor) – od leta 2010;
- zadnja sobota v avgustu: Kolo prijateljstva – od leta 2007;
- oktober: izlet v neznano;
- oktober: jesensko druženje s TA Balkanika;
- oktober: naravovarstveni izlet Žareči macesni – od leta 2013;
- oktober: spominski pohod na Čreto (Robijev pohod) – od leta 2010 do leta 2019;
- november/december: letno srečanje društva;
- 11. december:  fotografska razstava.natečaja ob Mednarodnem dnevu gora – od leta 2013;
- december: sodelovanje na festivala Alpske konvencije Brati gore – od leta 2015,
……torej od samega začetka.

.

Znak društva


Grb Planinsko društvo Nazarje


jpgcdrpdf jpgcdrpdf