Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2018

  JANUAR
- TOLSTI VRH
- SMUČANJE
  FEBRUAR
- ŽAVCARJEV VRH
  MAREC
- BEVKOV VRH
  APRIL
- MIRNA GORA
- SARDINIJA - ITALIJA
  MAJ
- GOLI VRH
  JUNIJ
- DRUŽINSKI IZLET
   ZA VSE GENERACIJE
- DRAŠKI VRH
  JULIJ
- TURSKA GORA
  AVGUST
- MANGART
  SEPTEMBER
- SMREKOVEC-RADUHA
   (2 dni)
  OKTOBER
- IZLET V NEZNANO
- ROBIJEV POHOD
  NOVEMBER
- KRAŠKI ROB-SOČERGA
  DECEMBER
- OSTROVRHARJEVA POT

Bilten društva

V bližnji in širši okolici Doma planincev na Farbanci živijo številne živalske vrste.
Ena od njih je tudi sova kozača, evropsko pomembna vrsta.

Kozača je druga največja sova pri nas, meri do 60 cm. Je občutljiva vrsta na pretirano sekanje gozdov in na hrup obiskovalcev.

Več o kozači na Krašici si lahko preberete v plakatu. Nalaganje plakata lahko traja nekaj sekund.
Plakat o sovi kozači je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Nazarje, na osnovi raziskovalne naloge.

Avtor fotografije (Samec kozače s plenom ob gnezdu v polduplu bukve na Šentjoškem vrhu na Krašici (1020 m n.v.), dne 5.5.1993) je bil Jože Svetličič.

Še več o sovi kozači si lahko ogledate na spletu.
Priporočamo ogled (Gnezdilnice.si) in Kozača v Sloveniji (in v Zgornji Savinjski dolini).

Brez komentarjev.