Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2020

  Januar
- Pohod na Tolsti vrh
- Družinsko smučanje
  Febuar
- Dobrča
  Marec
- Hleviška planina
  April
- Debela peč
- Otok Brač
  Maj
- Veliki Vrh-Mali Turn
- Srečanje planincev SMDO
  Junij
- Izlet za vse generacije
- Jerebica
  Julij
- Špik
  Avgust
- Visoki Kanin
  September
- Triglav (2 dni)
  Oktober
- Izlet v neznano
  November
- Ovčja gora
  December
- Martinova pot (Šmartno ob Paki)

Publikacije društva

V bližnji in širši okolici Doma planincev na Farbanci živijo številne živalske vrste.
Ena od njih je tudi sova kozača, evropsko pomembna vrsta.

Kozača je druga največja sova pri nas, meri do 60 cm. Je občutljiva vrsta na pretirano sekanje gozdov in na hrup obiskovalcev.

Več o kozači na Krašici si lahko preberete v plakatu. Nalaganje plakata lahko traja nekaj sekund.
Plakat o sovi kozači je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Nazarje, na osnovi raziskovalne naloge.

Avtor fotografije (Samec kozače s plenom ob gnezdu v polduplu bukve na Šentjoškem vrhu na Krašici (1020 m n.v.), dne 5.5.1993) je bil Jože Svetličič.

Še več o sovi kozači si lahko ogledate na spletu.
Priporočamo ogled (Gnezdilnice.si) in Kozača v Sloveniji (in v Zgornji Savinjski dolini).

Brez komentarjev.