Vreme

Iz stare galerije

Elektronska obvestila

Plan izletov 2019

  JANUAR
- Pohod na Tolsti vrh
- Družinsko smučanje
  FEBRUAR
- Murovica – Cicelj
  MAREC
- Globočak – Čičer
  APRIL
- Hahlići
  MAJ
- Goli vrh
  JUNIJ
- Srednji vrh-Trupejevo podne-Vošca
- Tujina – Bosna
  JULIJ
- Visoki Kanin
  AVGUST
- Razor (2 dni)
  SEPTEMBER
- Tičarca – Zelnarca
  OKTOBER
- Izlet v neznano
- Robijev pohod
  NOVEMBER
- Levstikov pohod – od Litije do Čateža
  DECEMBER
- Kašna planina

Bilten društva

V bližnji in širši okolici Doma planincev na Farbanci živijo številne živalske vrste.
Ena od njih je tudi sova kozača, evropsko pomembna vrsta.

Kozača je druga največja sova pri nas, meri do 60 cm. Je občutljiva vrsta na pretirano sekanje gozdov in na hrup obiskovalcev.

Več o kozači na Krašici si lahko preberete v plakatu. Nalaganje plakata lahko traja nekaj sekund.
Plakat o sovi kozači je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Nazarje, na osnovi raziskovalne naloge.

Avtor fotografije (Samec kozače s plenom ob gnezdu v polduplu bukve na Šentjoškem vrhu na Krašici (1020 m n.v.), dne 5.5.1993) je bil Jože Svetličič.

Še več o sovi kozači si lahko ogledate na spletu.
Priporočamo ogled (Gnezdilnice.si) in Kozača v Sloveniji (in v Zgornji Savinjski dolini).

Brez komentarjev.